செம்மொழி

Leave a comment

இங்கே நான் ரசித்த ஒரு கவிதையை தந்திருக்கிறேன் … நீங்களும் ரசியுங்கள்…!!!

 

                    அன்பு

 

தடுக்கி விழுந்தால்
மட்டும் 
சிரிக்கும்போது
மட்டும் ....
சூடு பட்டால்
மட்டும் ..
அதட்டும்போது
மட்டும் ..
ஐயத்தின்போது
மட்டும் 
ஆச்சரியத்தின்போது
மட்டும் 
வக்கணையின் போது
மட்டும் 
விக்கலின்போது
மட்டும் …..
என்று தமிழ் பேசி
மற்ற நேரம்
வேற்று மொழி பேசும் 
தமிழரிடம்
மறக்காமல் சொல்
உன் மொழி
செம்மொழியென்று !!!


Advertisements

Avan Ivan

Leave a comment

 

I used to see the movies of Bala since he is one of my favorite director.

I plan to see this movie on the released date itself but due to over crowd, i couldn’t see that movie.

The expectation set is more on the director.

When i see the crowd, i thought that nowadays people are gathering for the director fame… thats a great improvement in the movie industry in which once upon a time, there were Hero’s fame.

The title of the movie… i don’t know why they put like that.. but i thought there must be some reason behind that… after i saw the movie… i found that… its a story between two guys… thats y… Avan Ivan… Nice 🙂

The movie started and i really like the design they used for putting the title of the film with other names…

Bala prooved his creativity there itself..

Music is good and Yuvan once again prooved his mastership in music… but i don’t know y there is no continuation of songs in the movie.. when we start with interest of hearing that, suddenly it gets changed to normal characters with different sequences… Might be its Bala’s style 🙂 Real life.. there is no continuous music right…

First half full of comedy…

I thought Bala is trying to show the life of some different crew of people whose life mostly depends on stealing… but its not for so long… sudden confusion.. in the name of comedy… track missed and atlast Bala tried to show his usual way of finishing the movie… And anyway the movie ending is Good as expected… but i don’t know why he missed around 30 mnts of film with unusual track… he might just want to show the bond of two brothers and their way of handling things… but it didn’t worked out…

The way of showing sympathy to Animals is good and Bala introduced this scene because he wants to end the film in his way… we might got the idea as soon as they show that…

Two persons totally take this film in their hand from the start to end… Vishal and Inus(character name.. don’t know his real name). They did the job excellently… It seems Bala might have given lot of home work to those people.. it seems

Hats off to Vishal… how he put the eye like that and how he talked like this…. really fantastic… Hope Vishal turned to be a real actor from now on.. who got shaped up from the Master’s hand… National award might be on the way to u… That too his multiple expression in the stage in front of Surya…. Marvelous… no words to express that… I heard that he have applied for Guinness record… surely he have to get it… How painful work he did by scrolling the eyes like this…

Inus… i couldn’t imagine whether he is  acting in the film or real incident happening in front of me… How he accept to act like this… really he will stand in everyones heart when they see this scene… the acting before he dies in the group of cows.. when villain starts beating him in the rain…

I missed one person… Ambika… is it really she or someother person… i just keep on asking me… how much fat she is.. and she did her role correctly.

No improvement for Arya… as he did little compare to Naan Kadavul…

Overall.. we can see the film for onetime…

Bala tries to mould the actor Vishal.. and he did it… and thats what the motivation of the film is… with some messages that society can visualize… that too..here and there.. Thats what Avan Ivan 🙂

Samurai

Leave a comment

 

Samurai… I just admired by knowing the meaning of  the title. The meaning  is as below.

“The warrior who doesn’t even know how to act as coward”

The hero Vickram prooves his acting like a samurai in this film.

Director is Balaji Sakthivel, who is one of my favorite director in tamil industry. It is his first film.

 And the music is very superb scored by Haris Jayaraj. I enjoyed hearing all the songs.

The film is all about group of medical collge students fighting against the social issues caused due to the politicians and government officials.

I really liked the situation of how the hero turned to rage against the culprits.

Only the people will fight against the issues if either themselves or any of their relatives got affected. Is this the society?  By raising this question, the heroine himself set ablaze to turn the hero towards fighting against the politicians who were beyond the death of many people in the hospital by supplying expired medical drugs.

This is one of the example for the film in which not get succeded eventhough all incredients are there for a successful film. Its mainly due to the time of release of the film and the same concept has been shown in the films that were relased during the time.

 Over all, this is one of the nice film i have ever seen…

Man-Madhan-Ambu

Leave a comment

A film starring by Kamal Haasan, Madhavan, Trisha and more…

A love based theme which moves around mostly based on the different situations of individual life.

I liked the screenplay but i found there is something missing here and there… 

They come up with the Neela Vaanam song in a different way but i thought how they can telecast this song in TV shows since the entire flash back is covered in a single song. I couldn’t get a chance to watch this song in any of the TV shows. The lyrics and the music is good.

Kamal prooved his screenplay with his matured dialogue writing. He tried to deliver message to the scoiety through the dialogues. I liked mostly the dialogue what he spoked when he relates the India – Pakistan relationship with brotherhood.

Mostly comedy, little bit sentiments, nice songs, nice photography with different locations.. some confusion here and there.. thats what… Man-Madhan-Anbu..is!

Overall, the film is good.

Lord Renganathar(Srirangam) – Vaigunda Festival

2 Comments

In maarghazhi month, a grand clebration will be conducted for Lord Vishnu all over Tamil Nadu. I just want to share my thoughts about the experience i had while i gone to see the parama patha vaasal(the gate that will be open only for 10 days in a year).  Many people used to come to Sri Ranganathar temple(Srirangam, Trichy, Tamil Nadu) especially during vaigunda festival to cross this gate.

Before going to any temple, if we gather some details regarding the pooja and other rituals schedule atleast from the people who already gone, it will be definitely useful. I asked the required details and i get myslef ready for that. As per the plan, if i go before 10 AM, then its best for me to see the God. That is what suggested by my colleague. So, i went to temple around 8.30 AM itself. There was a large queue in front of the temple and the door was closed. I enquired the people in the queue about when the door is to opened and everyone is saying different timing. I got one thing that if we ask information in the crowd, then we cant get the exact answer. Some says 9, some says 10, some says 12 and so on.  By hearing this, many people left the queue. I put everything in the God’s hand and start waiting in the queue.

Normally if we go outside like temple and other places, atleast we see any of our friends or relatives. I too saw one of my friend and i talked with him.He too left the queue saying that he will come after sometime. The reason is the length of the queue. Many people start having breakfast with their family in the queue itself. some even start sleeping. By seeing this i thought, that people are making themselves adapt to this type of situation. Their only aim is, at any cost they need to worship the God. That is what their faith is.

Finally at 10 30 AM, the gate opened and the people started running like anything across the door. Again there is a second barrier. But now it got splitted in to two. One is free dharshan and another one is paid. So, if we have money, we can see the God early. If we don’t have, then we need to wait for some more time. But we need to cross the obstacles in order to worship God. It seems to me that, if we want to achieve something, we need to cross many obstacles. Thats what i understood.

In the third stage, still we need to wait until the time has come. At 11 AM, the God will come for procession. I just sit in front of the corridor and watched the talking of each people. Many shared their experiences. Some said about the next plan and some said about the past experiences in the temple. In the meantime, many people start sitting in front of the corridor near to inner door of God. I heard that those people are either close to priest or they are donors to temple. I learnt that everywhere people are trying to use their influence. This is how the world is getting changed.

The priests open the door exactly at 11.oo AM and they bring the Lord Renganathar(Urchavar – roaming God) in the pallaku(Chariot). All the people start praying like that their long lasting wait has been fullfilled. Once the chariot start rounding the temple, i worshipped inner Lord Vishnu Statue(Moolavar -static statue inside the inner place of temple). Once i worshipped, i joined alonng with chariot to round the temple. The Urchavar crossing the parama padha vasal is the main function over there. As soon as few people entered the outer wing of temple along with the chariot, they closed the gate. If i just missed a second, then i will not be one among the people along with the chariot. I got fullfilment but when i think about others who are not able to join the procession, i just think that this is what God’s wish.

The lord moved step by step and finally crossed the gate around 12.00 PM. The main theme behind this ritual is as follows.God decided to show to the people that one day the soul will leave from us after death like this. He himself acts an example and hence this ritual is happening every year for 10 days. All the people follow him and cross the gate thinking of one day everyone will move like this. Within this given period of time all should be good to others and do something that gives meaning to the life. That is what i learnt from this vaigunda festival. Also, if the people know clear about the schedule and little bit luck, they can worship the God with fullest satisfaction.

Cast Away

Leave a comment

Cast Away

A nice film which tells about the the survival of the being in a hectic situation…

The actor really live in that character. We cant notice whether he is actually acting or he is living as it is.

Really a good film to watch by all.

The film inspired me and it remind the following sayings.

A person who doesn’t know how to swim can swim if he fell in to the sea in order to survive. Same applies in crossing through toughest situation in life.

I thought of seeing this film when i saw ad in TV but i missed that. Later i saw that in Internet after a long time .

I liked one quote which i read from one of the scene in the Movie

“The most beautiful thing in the world is, of course, the world itself…”

Cloud Oriented Architecture

Leave a comment

I come across this architecture and i expect to analyze more on this. What i know at this time is, in order to develop an application on cloud, we have to follow one architecture and that is coined as the term, COA – Cloud Oriented Architecture. Since this is the new term, if we Google it, its not coming in the first page. But when i tried for, SOA – Service Oriented Architecture, its coming first. Its tells that SOA is more popular. But i need to do clear analysis on both.